Khu công nghiệp Cơ Khí Đa Dụng và Ôtô Tập Trung

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Diện tích 2000 ha và dự kiến mở rộng thêm 1.500 ha.
Lĩnh vực thu hút đầu tư: sản xuất, lắp ráp ôtô; cơ khí đa dụng và công nghiệp phụ trợ cho ngành ôtô.
Đang kêu gọi đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng