Công ty CP Lâm sản Pisico Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty CP Lâm sản Pisico Quảng Nam
PISICO QUANG NAM FOREST PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Cụm CN Nam Chu Lai, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 05103.535597/ 05102.216154
Fax: 05103.535603/05103.535486
Email: pisicoquangnam.vn@gmail.com
 
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất, xuất khẩu dăm gỗ, nguyên liệu giấy.
 
Năng lực sản xuất: 150.000 BDMT/năm (Gỗ FSC controlled wood).
 
Kết hợp với 10 đơn vị cùng ngành, hằng năm đơn vị chúng tôi có thể cung cấp khoản 700.000 BDMT, trong đó gỗ có chứng nhận FSC controlled wood là 400.000 BDMT.
 
Hình ảnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp:
 
Phân xưởng sản xuất
 
Bãi thành phẩm dăm gỗ nguyên liệu giấy
 
Dăm gỗ nguyên liệu giấy