Công ty Điện lực Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
 
 
 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM
Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo-Thành phố Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2220201 - Fax: 0235.3852956
 
 
 
 
 
Công ty Điện lực Quảng Nam là đơn vị có chức năng nhiệm vụ:
  • Kinh doanh điện năng;
  • Quản lý vận hành lưới điện phân phối và hệ thống SCADA đi kèm đến cấp điện áp 35 kV;
  • Kinh doanh các thiết bị điện;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, giám sát, thiết kế, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV; Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông; Tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp mạng viễn thông và hệ thống mạng;
  • Xây lắp và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;
  • Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện đến cấp điện áp 35 kV.