An ninh

 • Công An tỉnh Quảng Nam

  Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 38525294
 • Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy

  Địa chỉ: 121 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 3852013
 • BCH Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam

  Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 3852452
 • Công An 113 tỉnh Quảng Nam

  Địa chỉ: 121 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 3860462 - 3860485