Dịch vụ tài chính

- Dịch vụ tín dụng: Tại Quảng Nam có 24 tổ chức tín dụng đang hoạt động, trong đó có 6 chi nhánh ngân hàng Thương Mại Nhà nước, 12 chi nhánh ngân hàng Thương Mại Cổ Phần, 1 ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng Cathay United Bank), 1 ngân hàng chính sách xã hội và 4 quỹ tín dụng (Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam, QTDND liên xã Tây Điện Bàn, QTDND Điện Dương, QTNND Gò Nổi). Hoạt động chủ yếu của các tổ chức tín dụng là huy động vốn và cho vay để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và đời sống nhân dân. - Dịch vụ bảo hiểm: là hoạt động mà qua đó cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ vào khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 khi có rủi ro xảy ra. Chính vì vậy lựa chọn bảo hiểm cũng chính là một giải pháp an toàn, hiệu quả đồng thời đem lại lợi nhuận pháp lý cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia bảo hiểm. Và Quang nam hiện đang là là thị trường cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ giữa các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế như: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm AAA, Bảo hiểm Prudential, Bảo hiểm Pijco, Bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ...

 • Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - chi nhánh Quảng Nam

  Địa chỉ: 04 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam 
  Điện thoại: 0510. 3851645 - 3851281
   
 • Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Quảng Nam

  Địa chỉ: 154 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 3852859
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - chi nhánh Quảng Nam

  Địa chỉ:  35 Trần Hưng Đạo, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 381068
 • Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh Quảng Nam

  Địa chỉ: 497 Phan Chu Trinh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam 
  Điện thoại: 0510. 3813350
 • Ngân hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Quảng Nam

  Địa chỉ: 17 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại: 0510. 3859419
 • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu - Chi nhánh Quảng Nam

  Địa chỉ: 226 - 228 Phan Chu Trinh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam 
  Điện thoại: 0510. 36252246  
Prev 123