Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán sản phẩm da giày

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty Giầy Rieker Việt Nam  
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.743537  Fax: 05103.743539
- Website: www.rieker.com
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
 Công ty Cổ phần Phước Kỳ Nam
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại: 05103.845006                         
 - Fax: 05103.845079
  Hoặc liên hệ: