Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu các sản phẩm may mặc

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty May Minh Hoàng II       
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Điện Nam - ĐiệnNgọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.944888
- Website: www.mhg.com.vn
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần May Trường Giang    
-Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc kháng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng  Nam
-Điện thoại: 05103.851286/0914152462 
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH Tuấn Đạt 
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh -Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.841154             
- Fax: 05103.841152
- Email: tuandattkh@vnn.vn
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
Công ty LD Dacotex Hải Âu Xanh
- Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.737442
Hoặc liên hệ:
- Email: xttmquangnam@gmail.com