Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu các sản phẩm từ trầm hương

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty TNHH Trầm hương Trung Phước Nông Sơn
- Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.654105
- Webstie: www.tramhuongnamhung.com
- Email: haihungns@gmail.com
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH Trầm hương danh nhân Nông Sơn
- Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.654205 / 0985.756.760
- Website: www.tramhuongnongson.com        
- Email: danhnhannongson@yahoo.com.vn
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH Hương Trầm
- Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103 884258 /0905311371
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH MTV  Hồng Ngọc
- Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi thành, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0913407065/05103.572759             
- Fax: 05103.572759
Hoặc liên hệ:
- Email: xttmquangnam@gmail.com