Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu các sản phẩm vải 100% tơ tằm tự nhiên

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Hợp tác xã Tơ lụa Mã Châu        
- Địa chỉ: Mã Châu – Châu Hiệp, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
- Điện thoại/Fax: +84-510-3775589          
- Website: http://www.luamachau.com
- Email: machausilk@gmail.com
Hoặc liên hệ:
- Email: xttmquangnam@gmail.com