Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu gạo, lương thực và thủy sản

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
- Địa chỉ: 189 Huỳnh Thúc Khoáng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam      
- Điện thoại: 05103.828575
- Fax: 05103.852918
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Quang
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103. 877467/0903521515
- Fax: 05103. 778127
Hoặc liên hệ:
- Email: xttmquangnam@gmail.com