Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp cần bán/xuất khẩu sản phẩm quế

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Công ty TNHH Quế Quảng Nam
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.851792/ 0903502358
Hoặc liên hệ:
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty TNHH Thương mại Trà My
- Địa chỉ: Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 05103.851636             
- Fax: 05103.841043
Hoặc liên hệ:
- Website: www.ipaquangnam.gov.vn
- Email: xttmquangnam@gmail.com