Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Rumani cần mua nông sản của Việt Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Doanh nghiệp Rumani có nhu cầu mua của Việt Nam: Cá đóng hộp các loại (Canned fish) và các sản phẩm từ dừa (Coco nut products)
 
Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên xin trực tiếp liên hệ với địa chỉ:
 
Parmafood Group Distribution SRL.
-Adress: No.1, Com Dragomiresti Vale Street – Ilfov - Romania.
Tel:  0372.119.822  / Mobile:  0722.560.698
E-Mail :  elena.marin@parmafood.ro / Websie: www.parmafood.ro
Contact: Mrs. Elena Marin-Marketing & Sales Manager
 
Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Rumani:
TRADE OFFICE OF VIETNAM IN ROMANIA
Bd. Iancu de Hunedoara,  Nr. 66, Sector 1, Bucharest
Tel: (4021) 211 37 38 / (40) 0721 236 247
 Thương vụ Việt Nam tại Romania