Tin tức & Sự kiện

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 09/11/2017 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3957/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý 'Ngọc Linh' cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.
 
Theo đó Quy chế được ban hành nhằm đảm bảo quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (CDĐL) hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng; đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh nhằm nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm sâm Ngọc Linh trên thị trường; đồng thời, đảm bảo cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có chất lượng và nguồn gốc địa lý như đã được bảo hộ.
 
Theo đó, sản phẩm sâm củ mang CDĐL "Ngọc Linh" phải đáp ứng các điều kiện quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giữ gìn và phát triển uy tín của CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ.
 
Quy chế được ban hành gồm có 5 chương và 24 điều quy định về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam (Những nội dung về quản lý và sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sâm củ không nêu trong Quy chế này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan) và Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.
 
Quy chế cũng quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm quản lý, chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ; Quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Điều kiện được cấp quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Hồ sơ đăng ký cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình đánh giá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực và thu hồi quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Điều kiện sản phẩm sâm củ được dán tem CDĐL “Ngọc Linh”; Quy trình quản lý, sử dụng tem, logo CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ.
 
 
TNGQ
 

Các tin khác: