Tin tức & Sự kiện

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nuôi trồng, khai thác dược liệu trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
 
 
Cây sâm Ngọc Linh
 
Một số chính sách đặc thù được quy định trong Nghị định bao gồm: Ưu tiên công nhận giống dược liệu; hỗ trợ sản xuất giống dược liệu; hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt; hỗ trợ nuôi trồng dược liệu tập trung; chính sách ưu đãi về đất đai.
 
Trong đó, theo Nghị định, sẽ hỗ trợ 01 lần 15 triệu đồng/01 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua giống dược liệu tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên hoặc cho dự án chăn nuôi tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên. Ngoài ra, trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước để nuôi trồng và xây dựng nhà xưởng, kho chứa dược liệu thì được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân thì được nhà nước hỗ trợ tối đa 40% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu kể từ khi dự án đi vào hoạt động.
 
Các dự án được hưởng chính sách đặc thù phải đáp ứng các điều kiện: (1) Giống dược liệu phải nằm trong danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống mới; (2) Dự án do tổ chức ngoài công lập và cá nhân đầu tư nuôi trồng dược liệu phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư; (3) Vùng nuôi trồng dược liệu phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được UBND cấp tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch, kế hoạch được duyệt; (4) Chủ đầu tư  phải có cam kết đầu tư vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt. Trường hợp vay vốn ngân hàng để góp vốn thực hiện dự án phải có hợp đồng vay vốn hoặc văn bản chứng minh.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017.
 
Tải nội dung Nghị định tại đây.
 
XTĐT
 

Các tin khác: