Tin tức & Sự kiện

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4048 /QĐ-UBND về việc công bố 08 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 06 danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
 
Theo Quyết định, có 08 TTHC lĩnh vực điện được công bố mới là các thủ tục: (1) Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; (2) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; (3) Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương; (4) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương; (5) Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; (6) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; (7) Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương; (8) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương và 06 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực điện và xuất nhập khẩu là các thủ tục: (1) Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương; (2) Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; (3) Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; (4) Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương; (5) Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương; (6) Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép.
 
Như vậy, sau khi được UBND tỉnh công bố chuẩn hóa hiện nay Sở Công Thương có 134 TTHC cấp tỉnh, trong đó có 126 TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh./.
 
         
TNGQ
 

Các tin khác: