Tin tức & Sự kiện

Danh bạ điện thoại nội bộ

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
 
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Lãnh đạo Trung tâm
Võ Văn Hùng
Giám đốc
Email: hungchulai@gmail.com
Điện thoại: 3607 199
Thiều Việt Dũng
Phó Giám đốc
Email: thieuvietdung@gmail.com
Điện thoại: 3603 636
DĐ: 0913 488 365
Trần Văn Phúc
Phó Giám đốc
Email: tranphuctnmt@gmail.com
Điện thoại: 3501 117
DĐ: 0905 871 117
Đinh Văn Vũ
Phó Giám đốc
Email: dinhvanvuquangnam@gmail.com
Điện thoại: 3500 101
DĐ: 0914 180 101
Văn phòng
Phạm Quang Lâm
Chánh Văn phòng
Email: phamquanglamtk@gmail.com
Điện thoại: 3815 222
DĐ: 0935 691 234
Văn thư
Điện thoại: 3815 333
Fax: 3815 111
Bảo vệ
Điện thoại: 3815 831
Phòng Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính
Phan Tá Tây
Trưởng phòng Tiếp nhận và Giải quyết TTHC
Email: phantatay@gmail.com
Điện thoại: 3812 290
DĐ: 0935 278 899
CÁC CƠ QUAN GIAO DỊCH TẠI TRUNG TÂM
Thông tin liên quan đến giải quyết TTHC
Điện thoại: 3815 567
TẦNG 1
Hướng dẫn tầng 1
Điện thoại: 3815 567
Quầy số 1: Văn thư
Điện thoại: 3815 333
Quầy số 2: Thu phí
Điện thoại: 3815 819
Quầy số 3, 4: Bộ phận Trả kết quả
Điện thoại: 3815 819
Quầy số 5: Công an xuất nhập cảnh
Điện thoại: 3815 800
Trung tá Võ Khắc Chính
Đội trưởng
Email:
DĐ: 0903 572 775
Thiếu tá Phạm Thị Thanh Hiệp
Đội trưởng
Email:
DĐ: 0935 091 678
Đại uý Lương Văn Rạng
Phó Đội trưởng
Email: rangxnc72@gmail.com
DĐ: 0983 926 289
Thiếu tá Nguyễn Thành Ba
Cán bộ
Email: thanhba77@gmail.com
DĐ: 0973 306 117
Đại uý Trương Thị Thu Hương
Cán bộ
Email:
DĐ: 0907 211 177
Trung uý Vũ Bình Sơn
Cán bộ
Email:
DĐ: 0905 454 005
Thiếu uý Lê Thị Thanh Phương
Cán bộ
Email:
DĐ: 0905 929 124
Thiếu uý Dương Nguyễn Hà Giang
Cán bộ
Email:
DĐ: 0905 069 061
Quầy số 6: Công an Quản lý phòng cháy và chữa cháy
Điện thoại: 0694 160 461
Trung uý Hồ Ngọc An
Cán bộ
Email: pc66an@gmail.com
DĐ: 0972 436 311
Trung uý Huỳnh Thị Thuý Vinh
Cán bộ
Email: huynhthuyvinh1211@gmail.com
DĐ: 0975 894 152
Thiếu uý Trần Thị Diễm Mơ
Cán bộ
Email: diemmo1204@gmail.com
DĐ: 01266 689 599
Trung sỹ Phạm Thị Thái Thuỷ
Cán bộ
Email: phamthaithuy266@gmail.com
DĐ: 0988 876 197
Quầy số 7, 8: Công an Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội
Điện thoại: 3815 801
Thiếu tá Nguyễn Lưu Phước
Phó Đội trưởng
Email: vanloc95@gmail.com
DĐ: 0976 100 339
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Đội trưởng
Email: nguyenthithuhapc64@gmail.com
DĐ: 0905 978 052
Đại uý Nguyễn Đinh Hải
Cán bộ
Email: hainguyenpc64@gmail.com
DĐ: 0905 504 347
Đại uý Trần Thị Ánh Nguyệt
Cán bộ
Email: nguyettrancm@gmail.com
DĐ: 0905 779 788
Thượng uý Đoàn Thanh Châu
Cán bộ
Email:
DĐ: 0932 523 457
Trung uý Lê Đông Quang
Cán bộ
Email: ledongquang@gmail.com
DĐ: 0914 751 628
Trung uý Lê Thị Thu Hiền
Cán bộ
Email: lethuhien1991@gmail.com
DĐ:  0935 609 059
Trung uý Nguyễn Đặng Thị Thuỳ Dung
Cán bộ
Email: thuydungnguyen1008@gmail.com
DĐ: 0931 965 569
Trung uý Châu Thị Ngọc Thanh
Cán bộ
Email: chauthingocthanh140990@gmail.com
DĐ: 0982 302 042
Thiếu uý Võ Hồng Nhung
Cán bộ
Email: vohongnhung1802@gmail.com
DĐ: 0905 538 587
Thiếu tá Lê Thị Yến
Cán bộ
Email:
DĐ: 0905 764 227
Đại uý Nguyễn Khánh Duy
Cán bộ
Email: duypnpolice@gmail.com
DĐ: 0914 258 297
Trung uý Phạm Trường Thế
Cán bộ
Email: phamtruongthe@gmail.com
DĐ: 0914 792 113
Thiếu uý Nguyễn Đắc Huỳnh Anh
Cán bộ
Email: nguyendachuynhanh071191@gmail.com
DĐ: 01206 081 234
Bộ phận kiểm tra, giám sát
Trần Phước
Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng
Email: truongphatqn@gmail.com
Điện thoại: 3815 829
DĐ: 0905 421 926
Trịnh Ký Sơn
Kiểm tra viên, Văn phòng UBKT Tỉnh ủy
Email: kysonhups@gmail.com
Điện thoại: 3815 828
DĐ: 0972 190 251
TẦNG 2
Hướng dẫn tầng 2
Điện thoại: 3815 830
Quầy số 1: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 3815 818
Nguyễn Quỳnh Phương
Chuyên viên
Email: nguyenquynhphuong6446@gmail.com
DĐ: 01229414036
Quầy số 2: Sở Khoa học và Công nghệ
Điện thoại: 3815 824
Văn Thị Trinh
Chuyên viên Văn phòng Sở
Email: vanthitrinh.qn@gmail.com
DĐ: 0968 722 468
Quầy số 3: Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
Điện thoại: 3815 821
Nguyễn Thị Đoan Trang
Chuyên viên
Email: trangceline1985@gmail.com
DĐ: 0988 794 812
 
Quầy số 4: Sở Xây dựng
Điện thoại: 3815 817
Nguyễn Hoàng Như Trang
Phó Trưởng phòng Giám định
Email: trangsxd@gmail.com
DĐ: 0983 345 457
Quầy số 5, 6, 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 3815 807
Bùi Minh Kha
Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh
Email: buiminhkhaqn@gmail.com
DĐ: 0936 797 098
Nguyễn Thị Diệu Nhân
Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh
Email: dieunhandpi@gmail.com
DĐ: 0905 711 259
Phan Hoài Nam
Chuyên viên phòng Thẩm định dự án
Email: hoainamdpi@gmail.com
DĐ: 0913 402 611
Quầy số 8: BQL khu Kinh tế mở Chu lai
Điện thoại: 3815 826
Nguyễn Thanh Việt
Phó trưởng phòng Quy hoạch và Xây dựng
Email: viet6404@gmail.com
DĐ: 0937 555 060
Quầy số 9, 10: Sở Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: 3815 820
Nguyễn Ngọc Chương
Phó trưởng phòng Quy hoạch đo đạc - Chi cục Quản lý đất đai
Email: nnchuong2001@gmail.com
DĐ: 0905 157 337
Trà Tiến
Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường
Email: tienhgeo@gmail.com
DĐ: 0988 787 374
Quầy số 11, 12: Sở Nội vụ
Điện thoại: 3815 814
Trần Trung Kiên
Phó trưởng phòng Công chức - Viên chức
Email: trantrungkiensnv@gmail.com
DĐ: 0942 007 102
Nguyễn Văn Nghiệp
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Ban Thi đua, khen thưởng
Email: vannghiepnv@gmail.com
DĐ: 0972 180 082
Quầy số 13, 14, 15: Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 3815 804
Phùng Ngọc Tú
Phó trưởng phòng Quản lý vận tải và Công nghiệp
Email: ngoctuvt.mt2010@gmail.com
DĐ: 0905 127 799
Văn Bá Hạt
Chuyên viên chính Văn phòng Sở
Email:h159hcc@gmail.com
DĐ: 0902 049 575
Trần Thị Ánh
Chuyên viên Văn phòng Sở
Email: nguyetanh0409@gmail.com
DĐ: 0976 616 215
TẦNG 3
Hướng dẫn tầng 3
Điện thoại: 3815 835
Quầy số 1: Sở Tư pháp
Điện thoại: 3815 810
Lê Thị Kim Chung
Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp
Email: chunglehlg@gmail.com
DĐ: 0905 806 699
Quầy số 2, 3: Sở Công Thương
Điện thoại: 3815 806
Vũ Thị Bảo Ly
Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn môi trường
Email: vuthibaoly@gmail.com
DĐ: 0935 750 255
Dương Tấn Tuấn
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại
Email: tantuanqltm@gmail.com
DĐ: 0931 999 040
Quầy số 4: Sở Y tế
Điện thoại: 3815 811
Hồ Thị Yến
Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y
Email: hoyencn@gmail.com
DĐ: 0914 534 779
Quầy số 5, 6: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: 3815 812
Ngô Thị Liên Hương
Phó Chánh Văn phòng Sở
Email: lienhuongntmy@gmail.com
DĐ: 01686 514 177
Nguyễn Thị Thu Hiền
Chuyên viên Văn phòng Sở
Email: thuhien87vhtt@gmail.com
DĐ: 0905 175 163
Quầy số 7: Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 3815 813
Thái Thị Kim Dung
Chuyên viên Văn phòng Sở
Email: kdung03qn@yahoo.com
DĐ: 0938 935 671
Quầy số 8: Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 3815 823
Trần Thị Kim Châu
Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản
Email: kimchauqnam@gmail.com
DĐ: 0967 626 466
Quầy số 9, 10: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Điện thoại: 3815 805
Nguyễn Đức Dũng
Chuyên viên phòng Người có công
Email: ducdungsld@gmail.com
DĐ: 0939 665 439
Lê Na Ly
Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm
Email: nalyqpqn@gmail.com
DĐ: 0985 520 481
Quầy số 11: Sở Ngoại vụ
Điện thoại: 3815 822
Bùi Quang Phong
Phó Trưởng phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài
Email: buiquangphong@gmail.com
DĐ:  0903 587 778
Quầy số 12: Quầy tổng hợp (Trung tâm HCC&XTDT, Sở Tài chính)
Điện thoại: 3815 816
Nguyễn Tấn Huy
Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư - Trung tâm HCC&XTDT
Email: tanhuytkqn@gmail.com
DĐ: 0945 113 444
 
Quầy số 13, 14: Quầy Sở Nông nghiệp và PTNT
Điện thoại: 3815 809
Nguyễn Ngọc Thuỷ
Phó Chánh văn phòng Sở
Email: thuysnnqn@gmail.com
DĐ: 0912 543 757
Nguyễn Văn An
Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm
Email: nguyenanccln@gmail.com
DĐ: 01267 404 097
Quầy số 15: BQL các Khu Công nghiệp Quảng Nam
Điện thoại: 3815 827
Phạm Thị Kim Minh
Chuyên viên phòng Kế hoạch - Đầu tư - Tài chính
Email: kimminhkcn@gmail.com
DĐ: 0979 699 777
TẦNG 4
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 3815 808
Huỳnh Thị Mỹ Nhân
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
Email: mynhandpiqnam@yahoo.com
DĐ: 0913 482 318
Thái Ngọc Huỳnh Liên
Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh
Email: tnhlien71@gmail.com
DĐ: 0985 007 595
Phòng cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội - Công an tỉnh
Điện thoại: 3815 803
CÁC PHÒNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Văn phòng
Điện thoại: 3815 222
Phạm Quang Lâm
Chánh Văn phòng
Email: phamquanglamtk@gmail.com
DĐ: 0935 691 234
Nguyễn Công Định
Chuyên viên
Email: congdinhtamphu@gmail.com
DĐ: 0935 207 969
Nguyễn Thị Xuân Yến
Chuyên viên
Email: xuanyenth@gmail.com
DĐ: 0978 977 375
Nguyễn Đoàn Thịnh
Chuyên viên
Email: ndoanthinh@gmail.com
DĐ: 0988 334 992
Lê Thị Diệp
Văn thư
Email: diep.xttm@gmail.com
DĐ: 0914 527 774
Phạm Văn Chương
Lái xe
DĐ: 0905 007 989
Nguyễn Trọng Đức
Lái xe
DĐ: 0935 642 140
Nguyễn Văn Nhựt
Bảo vệ
DĐ: 01665 482 767
Nguyễn Văn Hoà
Bảo vệ
DĐ: 01674 287 909
Nguyễn Thị Dung Ánh
Tạp vụ
DĐ: 01264 869 553
Phòng Quản lý đầu tư
Điện thoại: 3815 979
Mai Chí Tâm
Trưởng phòng
Email: mctamkt@gmail.com
DĐ: 0905 288 017
Hoàng Thị Thu Thuỷ
Phó Trưởng phòng
Email: thuyhoang263@gmail.com
DĐ: 0935 281 110
Phạm Thái Hùng
Chuyên viên
Email: phamhungqnam@gmail.com
DĐ: 0905 261 553
Nguyễn Tấn Huy
Chuyên viên
Email: tanhuytkqn@gmail.com
DĐ: 0945 113 444
Phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại: 3815 123
Lưu Văn Nam
Phó Trưởng phòng
Email: luunam.qnam@gmail.com
DĐ: 0935 314 357
Bùi Trịnh Minh Đức
Chuyên viên
Email: minhducipa@gmail.com
DĐ: 0905 679 987
Nguyễn Quang Thời
Chuyên viên
Email: quangthoi205@gmail.com
DĐ: 0934 777 751
Phạm Thị Đỗ Quyên
Chuyên viên
Email: pdoquyen@gmail.com
DĐ: 0906 551 868
Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp
Điện thoại: 3815 345
Trương Thị Yến Ngọc
Trưởng phòng
Email: yenngocqn@gmail.com
DĐ: 0905 931 357
Doãn Thị Mỹ Ngọc
Chuyên viên
Email: doanmyngoc.phivan@gmail.com
DĐ: 0944 870 019
Đỗ Hoàng Tuấn
Chuyên viên
Email: dhtuan86@gmail.com
DĐ: 0903 598 778
Trần Thị Xuân Hiền
Chuyên viên
Email: xuanhientk@gmail.com
DĐ: 01676 780 169
Phòng Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính
Điện thoại: 3812 290
Phan Tá Tây
Trưởng phòng
Email: phantatay@gmail.com
DĐ: 0935 278 899
Nguyễn Văn Phúc
Phó Trưởng phòng
Email: phucxttmquangnam@gmail.com
DĐ: 0982 342 237
Trần Quang Trực
Chuyên viên
Email: quangtruc09@gmail.com
DĐ: 0909 088 343
Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên
Email: ntlananh87@gmail.com
DĐ: 0968 121 679
Đinh Thị Đỗ Quyên
Chuyên viên
Email: doquyen.ipdc@gmail.com
DĐ: 0905 729 577
 
 

Các tin khác: