Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, ngày 14/6/2018 UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 3178/KH-UBND về việc kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
 
Mục đích nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC để có hướng khắc phục, tháo gỡ; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị để có hướng chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất.
 
UBND tỉnh yêu cầu quá trình kiểm tra phải đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá toàn diện, khách quan, đúng thực chất về công tác CCHC của mỗi đơn vị, địa phương; không gây trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra. Nội dung kiểm tra bám sát các nội dung CCHC của Trung ương và của tỉnh.
 
Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, gồm các lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.
 
Đợt kiểm tra dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2018 và kết thúc vào tháng 11/2018.
 
Tham khảo Kế hoạch số 3178/KH-UBND tại đây.
 
TNGQ
 
 

Các tin khác: