Tin tức & Sự kiện

Một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; UBND tỉnh đã ban hành chương trình công tác với các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các ngành, đia phương hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh  đã có những chuyển biến và đạt kết quả cao trên các lĩnh vực là nhờ sự nổ lực, đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh.
 
Nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng tương đối cao so với 03 năm trở lại đây. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm tăng với mức tăng như sau: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,12%; thiết bị  và đồ dung gia đình tăng 0,01%; giáo dục tăng 0,06%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,75%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24%. Mặt bằng lãi suất huy động trong những tháng đầu năm tương đối ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn giảm 0,5 điểm% /năm so với đầu năm, đưa lãi suất cho vay trung dài hạn về mức tối đa 10% năm. Tổng huy động vốn trên địa bàn ước tính đến cuối tháng 6/2017 đạt gần 39.885 tỷ đồng, tăng 13,57% so với đầu năm và tăng 32,17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước tính đến cuối tháng 6/2017 đạt trên 47,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm và tăng 23,65% so với cùng kỳ. Tổng nợ xấu trên địa bàn là 383 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,8% tổng dư nợ, giảm 0,95% so với đầu năm và tăng 25,67% so với cùng kỳ.
 
Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2017 ước đạt 9.370 tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 7.173 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán năm, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện đạt 10.370 tỷ đồng, đạt 41,5% so với kế hoạch và tăng 6,45 so với cùng kỳ.
 
Về giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 43 nghìn tỷ đồng, tăng 2,46% so với cùng kỳ, chiếm gần 37% cơ cấu nền kinh tế. Chỉ số sản xuất 6 tháng giảm 0,45% so với cùng kỳ, do ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn giảm, đặc biệt là ô tô giảm đáng kể trong sản xuất và tiêu thụ. Chỉ số tiêu thụ bằng 80,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số tồn kho tăng khá cao với cùng kỳ năm trước. Về thị trường bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã hòa nhập theo xxu hướng chung của cả nước. Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dung ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 20.026 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Về hoạt động du lịch, tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 2.657 lượt, tăng 30,5%. Doanh thu hoạt động khách sạn nhà hàng ước đạt gần 4.788 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm thuỷ đạt gần 6.857 tỷ đồng, tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn tỉnh gieo cấy đạt 42,7 nghìn ha, năng suất đạt 56,45 tạ/ha, là năm được mùa nhất so với 2 vụ Đông Xuân trước đây; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 266,5 nghìn tấn, tăng hơn 22,9 nghìn tấn so với cùng vụ năm 2016. Tình hình chăn nuôi có bị ảnh hưởng do giá bán nhiều sản phẩm chăn nuôi giảm, nhưng tổng đàn tương đối ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Sản lượng thủy sản hơn 59.300 tấn, đạt hơn 57% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước khoảng 431 nghìn m3, tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ năm 2016.
HTDN
 

Các tin khác: