Tin tức & Sự kiện

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 29/8/2017, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ và Sở Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ. Theo đó Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND và chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm có: Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; các bộ phân chuyên môn, nghiệp vụ như bộ phận Hành chính - Tổng hợp, bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại, bộ phận Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Biên chế công chức, viên chức của Trung tâm do UBND thành phố Tam Kỳ bố trí, sắp xếp.
 
Sự ra đời mô hình Trung tâm hành chính công là tất yếu, khách quan. Trung tâm hành chính công là đầu mối điều hòa, phối hợp, giám sát giải quyết TTHC, các giao dịch giữa bộ máy hành chính nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, công dân đảm bảo công khai, minh bạch, khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ.
 
Do đó, việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ là bước quan trọng để đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong thời gian tới, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố sẽ được cải thiện giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
 
HTDN
 

Các tin khác: