Tin tức & Sự kiện

Phê duyệt thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND Phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) bổ sung tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC&XTĐT).
 
Theo Quyết định, có 95 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Sở Công Thương được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC&XTĐT. Đồng thời hủy bỏ 44 TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ  và 07 TTHC của Sở Tài chính đã được UBND tỉnh phê duyệt giải quyết tại Trung tâm HCC&XTĐT theo Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở: Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương Binh và Xã hội; Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm HCC&XTĐT để niêm yết, công khai nội dung TTHC tại nơi giải quyết theo đúng quy định hiện hành./.
 
Tham khảo Quyết định 3954/QĐ-UBND tại đây.
 
TNGQ
 

Các tin khác: