Tin tức & Sự kiện

Tham dự chương trình học tập và khảo sát tại thị trường Mỹ

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3588/UBND-KTN ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về tham dự chương trình học tập và khảo sát tại nước ngoài do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư kính thông báo như sau:
 
Nhằm tuyên truyền, thúc đẩy nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về sự chuyển đổi tất yếu về phương thức sản xuất, kinh doanh liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như tìm hiểu xu hướng thị trường và chủ động đưa ra  các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập khảo sát “Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ”. Chương trình có sự hợp tác với các tổ chức uy tín tại Mỹ với các mục nội dung chính như sau:
 
- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi về triển khai thành công các mô hình IoT (Internet of Things) trong hoạt động thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các thành phố thông minh (Smart City), ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và khởi tạo các doanh nghiệp.
 
- Cung cấp các thông tin xu hướng thị trường Mỹ, đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường này.
 
- Cung cấp kiến thức về chương trình EB-5: cập nhật những thay đổi Quốc hội Mỹ về chương trình EB-5 với số tiền đầu tư sẽ được tăng lên sẽ được áp dụng sau ngày 23/3/2018; khảo sát một số dự án đầu tư tại Mỹ theo chương trình EB-5.
 
- Học tập kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại các tập đoàn nổi tiếng thế giới như Google, Apple, Fecebook.
 
- Trực tiếp thử nghiệm các sản phẩm xe ô tô điện tự động mới nhất của doanh nhân Elon Musk tại công ty Tesla.
 
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận các nguồn vốn với các tổ chức, doanh nghiệp Mỹ.
 
- Trải nghiệm thực tế đất nước – con người – bản sắc văn hóa của Mỹ
 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư kính thông báo đến quý cơ doanh nghiệp trong tỉnh biết và đăng ký tham gia Chương trình trước ngày 10/8/2018.
Hồ sơ đăng ký gửi về:
 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235).3815345 – 0944870019 (Chị Mỹ Ngọc)
 
                                                                                                HTDN
 
 

Các tin khác: