Tin tức & Sự kiện

Thành lập Cụm công nghiệp Kế Xuyên – Quán Gò

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 08/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3951 /QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Kế Xuyên – Quán Gò tỉnh Quảng Nam.
 
Theo đó, Cụm Công nghiệp Kế Xuyên – Quán Gò tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với diện tích 3,34 ha. Định hướng bố trí ngành nghề Công nghiệp nhẹ như ngành may mặc, giày da, các loại hình công nghiệp nhẹ khác.
 
Cụm công nghiệp Kế Xuyên – Quán Gò được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 
UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.
 
TNGQ
 

Các tin khác: