Tin tức & Sự kiện

Thoả thuận nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 17/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 454/TB-UBND về việc Thoả thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng.
         
Theo đó, dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH thương mại Du lịch và Xây dựng Cửa Đại khảo sát, nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án với vị trí tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 40.000 m2; thời gian hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng trong vòng 12 tháng.
 
 
Ảnh minh họa 
 
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên tổ chức công bố chủ trương của UBND tỉnh và địa điểm nghiên cứu để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện; đồng thời thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao các Sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Xây dựng Cửa Đại triển khai thực hiện./.
 
QLĐT
 

Các tin khác: