Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 02/01/2018 đến ngày 28/6/2018 tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 02/01/2018 đến ngày 28/6/2018 như sau:
 
Kết quả từ ngày 02/01/2018 đến ngày 28/6/2018 đã tiếp nhận 34.539 hồ sơ. Đã giải quyết 32.141 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm.
 
Trong tuần (từ ngày 22/6/2018 đến ngày 28/6/2018) đã có tổng cộng 909 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm hành chính công (trung bình mỗi ngày có 151 lượt). Trong đó đã tiếp nhận 1.633 hồ sơ và đã giải quyết 1.508 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.497  hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 167 hồ sơ (Công Thương 87, Kế hoạch và Đầu tư 17, Tài nguyên và Môi trường 26, Ngoại vụ  02, GTVT 33, VHTT&DL 02). Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 99,3%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (503 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (230 hồ sơ), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (291 hồ sơ), Sở Tư pháp (92 hồ sơ), Sở KH&ĐT (72 hồ sơ), Sở Công Thương (230 hồ sơ).
 
Kết quả thu lũy kế đến ngày 28/6/2018 là 6,134,427,082 đồng
 
Kết quả thu trong tuần là: 214,382,000 đồng
 
Hầu hết các cán bộ, công chức viên chức được điều động làm việc tại Trung tâm đã chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm; đảm bảo giờ giấc theo quy định. Sự phối hợp giữa Trung tâm với các Sở ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin những phát sinh cần tháo gỡ.
 
Qua theo dõi ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm nhận thấy phần lớn đều hài lòng về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ tại Trung tâm.
 
TNGQ
 
 
 

Các tin khác: