Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 09/01/2017 đến ngày 6/7/2017 tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 09/01/2017 đến ngày 6/7/2017 như sau:
 
Kết quả từ ngày 09/01/2017 đến ngày 6/7/2017 đã có 22.464 hồ sơ. Đã giải quyết 20.278 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm.
 
Trong tuần (từ ngày 30/6 đến ngày 6/7/2017) đã có tổng cộng 1.571 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm hành chính công (trung bình mỗi ngày có 314  lượt). Trong đó đã tiếp nhận 1.160  hồ sơ và đã giải quyết 726 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 599 hồ sơ. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (464 hồ sơ), Sở Giao thông vân tải (106 hồ sơ), Sở Tư pháp (281 hồ sơ), sở KH&ĐT (84 hồ sơ), Sở Công Thương (64 hồ sơ)…
 
Kết quả thu phí, lệ phí lệ phí lũy kế đến hết ngày 6/7/2017 là 2.800.507.000 đồng. Kết quả thu trong tuần là 171.218.000 đồng
 
Hầu hết các cán bộ, công chức viên chức được điều động làm việc tại Trung tâm đã chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm; đảm bảo giờ giấc theo quy định. Sự phối hợp giữa Trung tâm với các
 
Sở ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin những phát sinh cần tháo gỡ.
 
Qua theo dõi ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm nhận thấy phần lớn đều hài lòng về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ tại Trung tâm.
 
TNGQ
 

Các tin khác: