Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 24/11/2017 đến ngày 30/11/2017 tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 09/01/2017 đến ngày 30/11/2017 như sau:
 
Kết quả từ ngày 09/01/2017 đến ngày 30/11/2017 đã tiếp nhận 45.730 hồ sơ. Đã giải quyết 42.923 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm.
 
Trong tuần (từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2017) đã có tổng cộng 885 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm hành chính công (trung bình mỗi ngày có 147 lượt). Trong đó đã tiếp nhận 1.052  hồ sơ và đã giải quyết 1.099 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.064 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 97%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (379hồ sơ), Sở Giao thông vân tải (106 hồ sơ), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (63 hồ sơ), Sở Tư pháp (125 hồ sơ), Sở KH&ĐT (55 hồ sơ), Sở Công Thương (84 hồ sơ).
 
Kết quả thu phí, lệ phí lệ phí lũy kế đến hết ngày 30/11/2017 là  9.089.987.800 đồng. Kết quả thu trong tuần là 251.076.000 đồng.
 
Hầu hết các cán bộ, công chức viên chức được điều động làm việc tại Trung tâm đã chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm; đảm bảo giờ giấc theo quy định. Sự phối hợp giữa Trung tâm với các Sở ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin những phát sinh cần tháo gỡ.
 
Qua theo dõi ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm nhận thấy phần lớn đều hài lòng về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ tại Trung tâm.
 
TNGQ
 

Các tin khác: