Tin tức & Sự kiện

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 25/08/2017 đến ngày 31/8/2017 tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/8/2017 như sau:
 
Kết quả từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/8/2017 đã có 32.027 hồ sơ. Đã giải quyết 30.019 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm.
 
Trong tuần (từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2017) đã có tổng cộng 1.142 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm hành chính công (trung bình mỗi ngày có 190 lượt). Trong đó đã tiếp nhận 1.305 hồ sơ và đã giải quyết 788 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 770 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 98%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (340 hồ sơ), Sở Giao thông vân tải (180 hồ sơ), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (271 hồ sơ), Sở Tư pháp (102 hồ sơ), Sở Y tế (89 hồ sơ), sở KH&ĐT (76 hồ sơ).
 
Kết quả thu phí, lệ phí lệ phí lũy kế đến hết ngày 31/8/2017 là  5.001.604.000 đồng. Kết quả thu trong tuần là 513.449.000  đồng.
 
Hầu hết các cán bộ, công chức viên chức được điều động làm việc tại Trung tâm đã chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm; đảm bảo giờ giấc theo quy định. Sự phối hợp giữa Trung tâm với các Sở ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin những phát sinh cần tháo gỡ.
 
Qua theo dõi ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm nhận thấy phần lớn đều hài lòng về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ tại Trung tâm.
 
TNGQ
 

Các tin khác: